Reclamatie, schimb şi retur

Art 12. 
(1) Utilizatorul are dreptul de a refuza contractul fără a menționa un motiv, fără să suporte despăgubiri sau sancțiuni în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Utilizator sau de către o terță parte.

(2) Pentru a-și exercita dreptul în virtutea acestei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în mod clar Kiddie Style de decizia sa de a se retrage din contract prin identificarea bunurilor pe care dorește să le restituie furnizând toate detaliile comenzii și livrării făcute, incluzând dar fără a se limita la nu numai: conținutul și valoarea ordinului, detaliile persoanei care a făcut comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării 
(3) „Kiddie Style“ publică pe site un formular de exercitare a dreptului de refuzare a contractului. Descarca formularul
(4) Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Kiddie Style oferă Utilizatorului opțiunea de a completa și trimite pe cale electronică prin intermediul site-ului formularul standard de retragere. În acest caz, Kiddie Style confirmă imediat Utilizatorului că a primit formularul. 
(5) Utilizatorul este obligat să restituie bunurile achiziționate, utilizatorul fiind obligat să restituie bunurile pe cheltuiala proprie, împreună cu chitanța de numerar și factura, dacă este cazul, și să le transmită celor de la Kiddie Style sau unei persoane autorizate de acesta în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.
În cazul unui retur și schimb, Utilizatorul achită taxa transportului dus-întors.
(6) În cazul unui retur, produsele trebuie să fie în ambalajul original, fără urme de utilizare sau alte perturbări ale aspectului comercial. (7) „Kiddie Style“ are dreptul de a amâna rambursarea până când produsele returnate de către Utilizator nu ajung la sediul firmei, sau până de furnizează o dovadă clară că bunurile respective au fost 
(8) În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația conform paragrafului 5, fără a notifica Kiddie Style despre întârziere și fără a furniza un motiv valid în acest sens, se consideră că și-a retras declarația de retragere.

(9) Atunci când Kiddie Style a suportat costuri și utilizatorul renunță la contract, "Kiddie Style" are dreptul de a păstra valoarea corespunzătoare a costurilor sau de a solicita plata acestora.
Art 13.
(1) Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract dacă obiectivul este : 
-livrarea de bunuri personalizate pentru utilizator sau în funcție de cerințele individuale ale acestuia ;
-pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate 
-pentru furnizarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;

Art. 14. „Kiddie Style” rambursează utilizatorului prețul plătit pentru bunurile returnate.

GARANȚII ȘI RECLAMAȚII

Art 15.
(1) Consumatorul are dreptul la o pretenție pentru orice neconformitate a mărfurilor cu cea convenită / ordonată atunci când au fost găsite neconcordanțe cu contractul de vânzare după livrare.

(2) "Kiddie Style" nu este responsabil pentru diferența de culoare datorită diferenței naturale de reproducere a culorilor de la diferite modele de monitor. 

(3) "Kiddie Style" nu este responsabil pentru o diferență de mărime de până la 2 cm. 
(4) „Kiddie Style "nu este responsabil pentru uzura naturală a bunurilor.

Art. 16. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, care are loc în termen de 6 luni de la livrarea mărfurilor, se consideră a exista în momentul livrării, cu excepția cazului în care se demonstrează că neconformitatea se datorează naturii bunului sau naturii mărfurilor incoerență.

Art 17. Consumatorul nu poate contesta conformitatea bunurilor de consum cu contractul de vânzare atunci când, la momentul încheierii contractului, a știut sau nu ar fi putut să nu cunoască nerespectarea;

Art 18. 
(1) Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație pentru produsele achiziționate, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a acordat garanție
(2) Atunci când se îndeplinește reclamația prin schimbarea unor produse cu altele, „Kiddie Style“ va păstra garanția inițială pentru Utilizator.

Art 19. 
(1) Prin depunerea unei astfel de reclamații, Utilizatorul poate solicta rambursarea sumei plătite, înclocuirea mărufurilor cu altele sau retragereadin preț.La revendicarea mărfurilor, consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea mărfurilor cu altul, care corespunde cu cel convenit sau retragerea din preț.
(2) Reclamația se efectuează verbal, telefonic prin înștiințarea unui personal de la Kiddie Style, sau în scirs pe emai-ul afișat pe site, sau prin formularul atașat pe site, care va fi trimis prin poșta la adresa menționată pe site
(3). În momentul depunerii reclamaţiei,Utilizatorul este obligat să specifice motivul reclamaţiei şi modul în care ar dori să fie rezolvată această reclamaţie, cât şi pretenţia sumei, adresă, telefon şi e-mail.

(4) În momentul adăugării reclamaţiei, Utilizatorul este obligat să adauge şi documentul privind această reclamaţie, şi anume :

1. bon fiscal sau factură ;

2. protocl, acte sau alte documente care dovedesc neconcordanţa produsului cumpărat cu cel comandat

3. alte documente care dovedesc motivul reclamaţiei ;

 

Art20.
(1) Bunurile consumatorului pot fi recuperate în termen de doi ani de la livrarea mărfurilor, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea neconformității cu data convenită și după data expirării .

(2). Termenul de garanţie se opreşte în perioada alocată pentru încercarea de a se ajunge la un acord între Vânzător şi Cumpărător pentru cu scopul soluţionării reclamaţiei.

(3) Dacă “Kiddie Style“ a oferit garanţie unui produs iar termenul de garanţie este mai mare decât timpul alocat pentru reclamaţie, în baza Al.1, atunci reclamaţia se poate depune până la expirarea garanţiei comerciale.

Al. 21.
(1) „Kiddie Style“ menţine un registru cu toate cererile de reclamaţii. Utilizatorul primeşte un document la adresa specificată de către el, în care este subliniat numărul reclamaţiei din registrul cu reclamaţii, cât şi timpul produsului.

(2) Atunci când „Kiddie Style“ rezolvă reclamaţia, firma va emite act în dublu exemplar şi va furniza obligatoriu un exemplar.
Al.22. 
(1) În cazul în care bunurile nu au fost raportate şi după expirarea termenului stabilit în paragraful precedent, Utilizatorul are dreptul de a resilia contractul, iar suma să-i fie rambursată.

(2) Sau să ceară o reducere de preţ , bunurilor de consum confort art.114 din CPA.
Reparearea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare este gratuită pentru Utilizator. 
(3)El nu este obligat să plătească taxe pentru transport, pentru expedierea produsului, pentru materiale de schimb sau costuri pentru repararea bunurilor.

Art 23. (1) În cazul în care Cosumatorul nu este mulţumit de solicitarea reclamaţiei, el are dreptul să aleagă una dintre următoarele opţiuni :

1. anularea contractului şi rambursarea sumei plătite de acesta

2. reducerea preţului.

(2) Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau reducerea preţului bunului atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu unul nou sau să repare mărfurile în termen de o lună de la depunerea reclamaţiei din partea consumatorului.

(3) Comerciantul este obligat să soluţioneze o cerere de anulare a contractului şi să ramburseze suma plătită de consumator atunci când reclamaţia este făcută şi soluţionată de trei ori prin repararea aceluiaşi produs în perioada de garanţie şi există o neconformitate ulterioară a bunurilor cu contractul de vânzare.

(4) Utilizatorul nu poate să pretindă desfacerea contractului, dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este necorespunzătoare.

Dacă doriți să înlocuiți sau să returnați un bun / bunuri, vă rugăm să ne contactați la (+40 312 295 225) sau să utilizați formularul Formular de reclamaţie.
Dacă doriţi să vă fie returnată suma, este necesar să întoarceţi bunurile achiziţionate în stare impecabilă, aşa cum au fost trimise către Dvs. În momentul în care produsele vor ajunge la magazin şi vor fi verificate suma vă va fi restituită prin : 
1. Prin TransferWise.
Ce este TransferWise ? Acest lucru se realizează prin sistemul online de transfer www.transferwise.com. Pentru a vă putea restitui banii, vom avea nevoie de numele şi prenumele Dvs ( titular sau cont bancar ) şi e-mail. Pentru a putea intra în posesia banilor, este necesar să răspundeţi e-mail-ului pe care l-aţi primit de la www.transferwise.com . Prin intermediul acelui e-mail trebuie să introduceţi contul Dvs. bancar (IBAN) în RON, iar mai apoi,în acest cont bancar vă va fi transferată suma. Suma se poate transfera şi în card.
Vedeţi în imaginile de mai jos ce trebuie să faceţi pas cu pas atunci când veţi primi e-mail :

 

  

 

Reclamaţie

În cazul în care doriţi să faceţi o reclamaţie aveţi la dizpoziţie următoarele  variante :
-puteţi schimbă produsul cu acelaşi produs sau alt produs
-puteţi solicita să vi se returneze banii.
Că să faceţi o reclamaţie
-sunaţi la numărul de telefon (+40 312 295 225) pentru a ne oferi mai multe detalii în legătură cu reclamaţia dvs.
-folosiţi-vă de formularul standard Formular pentru exercitarea dreptului de refuzare  , este necesar să-l completaţi, iar mai apoi să-l trimiteţi la adresa de e-mail : contact@kiddie-style.com
-sau forma de reclamaţie  Formular de reclamaţie