Condiţii generale

Condiţii de utilizare pe Kiddie Style

 

Aceste prezente CONDIŢII GENERALE guvernează relaţia dintre GEMI 2015 EOOD, denumit mai jos „Kiddie Style” pe de o parte, şi Utilizatorii internetului şi a serviciilor, care se află pe domeniul http://www.ro.kiddie-style.com (denumiţi în continuare Utilizatori) pe de altă parte.

„Gemi 2015” EOOD este o societate, înregistrată conform Codului Comercial al Republicii Bulgaria, conform UIC 203345815, cu sediul şi adresa de conducere în Orş.Pleven, str. P.R Slaveikov 55, adresă de e-mail : contact@kiddie-style.com. Telefon : 0746 738119

„Gemi 2015” EOOD este înregistrat ca Administrator de date personale şi deţine Certificat de Administrator de date personale cu numărul de ieşire : № 426461


Vă rugăm, citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de Utilizare publicate, înainte de a utiliza serviciile comerciale oferite de http://www.ro.kiddie-style.com ( denumit pe scurt şi Servicii) Prin vizualizarea pe http://www.ro.kiddie-style.com , fiecare utilizator este obligat automat să respecte Termenii şi Condiţiile descrise mai jos. 

Documentul prezent conţine informaţii despre activităţile „Kiddie Style” şi Condiţiile Generale de Utilizare a serviciilor furnizate de la „Kiddie Style” care guvernează relaţiile dintre noi şi fiecare dintre utilizatorii noştri.

Confirmarea Termenilor şi Condiţiilor generale este o condiție obligatorie şi necesară pentru încheierea contractului dintre Utilizator şi „Kiddie Style” 

Odată cu acceptarea Termenilor și Condițiilor generale, Utilizatorul este de acord ca datele personale ale acestuia să fie procesate pe baza contractului încheiat între acesta și Kiddie Style. Acesta date sunt : Numele și prenumele, vârstă, e-mail, număr de telefon și adresă.

SERVICII FURNIZATE 

Art1. Serviciile furnizate Utilizatorului de către ”Kiddie Style”, reprezintă servicii a societății informaționale în sensul Legii comerțului electronic. 

Art2. Pe site-ul http://www.ro.kiddie-style.com, Utilizatorii au posibilitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de ”Kiddie Style”

COMANDĂ

Art3.
(1) Utilizatorii folosesc interfața web site-ului ”Kiddie Style”, pentru a putea încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de ”Kiddie Style”

(2) În lipsa disponibilității unui bun de pe ”Kiddie Style” își rezervă dreptul de a refuza comanda. 
(3) După alegerea unuia sau mai multor produse oferite de ”Kiddie Style” , Utilizatorul trebuie să adauge același lucru în lista sa de cumpărături.

(4) Este necesar ca Utilizatorul să furnizez datele de livrare și să alegă metoda și timpul de plată, după care să confirme comanda pe interfața site-ului.

(5) Odată cu efectuarea unei comenzi, Utilizatorul este notificat printr-un e-mail, precum că plasarea comenzii respective a fost acceptată.
Art4. 
(1) “Kiddie Style” își rezervă dreptul de a refuza încheierea unui contract cu un Utilizator incorect/necorespunzător
(2) “Kiddie Style” își rezervă dreptul de a trata un Utilizator ca fiin incorect atunci când :
1 . – apare nerespectarea Condițiilor de Utilizare Generale de către Utilizator ;
2. – se comportă necorespunzător, arogant sau dur cu reprezentanții echipei ”Kiddie Style” ;
3. – au fost identificate abuzuri sistematice de către Utilizator împotriva ”Kiddie Style” 


PREȚURI
Art5. 
(1) Prețurile produselor oferite sunt cele afișate pe web site-ul Kiddie Style în momentul plasării comenzii, cu excepția cazului unei erori evidente.  
(2) TVA-UL este inclus în prețuri, în cazul în care este prevăzută acumularea lui.

Art6. ”Kiddie Style” își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor oferite de către site în orice moment, fără preaviz, astfel de modificări nu vor afecta comenzile deja plasate.

Art7.
(1) „Kiddie Style” poate oferi acorda reduceri la produsele afișate pe site, în conformitate cu legea română și regurile stabilite de către „Kiddie Style”.
Regulile aplicabile acestor produse sunt disponibile în locul în care este afișat discount-ul. Reducerile pot fi furnizate într-o varietate de forme (de exemplu, promoții, recompense de loialitate, oferite individual, aleatoriu sau ca rezultat al participării la o competiție).

(2) Formele diferite de reduceri nu se pot combina între ele în aceași comanda și pentru produse de același fel.

PLATA
Art 8. Atunci când Clientul dorește să întoarcă produsele achiziționate,din orice motiv și dorește restituirea sumei, suma care urmează să-i fie restituită va fi aceeași ca și în momentul cumpărării. Nu contează faptul că prețul produsului poate să scadă sau să crească în funcție de promoțiile actuale în momentul restituirii. 
Art 9.
(1) Utilizatorul poate cumpăra bunuri de pe site în funcție de metoda aleasă pe www.ro.kiddie-style.com . Kiddie Style pune la dispoziție Plata Ramburs.
(2) Dacă Utilizatorul alege transport prin firmă de curierat și Plată Ramburs, Utilizatorul va plăti bunurile achiziționate precum și taxa de transport pentru firma de curierat, în momentul primirii bunurilor.

 

Art 10.Dacă Utilizatorul va alege ca metodă de plată care implică a treia parte – un furnizor de servicii terț – Utilizatorul poate fi obligat să respecte termenii și condițiile și/sau taxele unei astfel de părți.

 

Art 11. Kiddie Style "nu este responsabil dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț este indisponibilă sau nu este disponibilă din alte motive care nu pot fi atribuite lui Kiddie Style. „Kiddie Style”

REFUZUL CONTRACTULUI ȘI ÎNLOCUIREA

Art 12. 
(1) Utilizatorul are dreptul de a refuza contractul fără a menționa un motiv, fără să suporte despăgubiri sau sancțiuni în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Utilizator sau de către o terță parte.

(2) Pentru a-și exercita dreptul în virtutea acestei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în mod clar Kiddie Style de decizia sa de a se retrage din contract prin identificarea bunurilor pe care dorește să le restituie furnizând toate detaliile comenzii și livrării făcute, incluzând dar fără a se limita la nu numai: conținutul și valoarea ordinului, detaliile persoanei care a făcut comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării 
(3) „Kiddie Style“ publică pe site un formular de exercitare a dreptului de refuzare a contractului - Descarcă aici
(4) Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Kiddie Style oferă Utilizatorului opțiunea de a completa și trimite pe cale electronică prin intermediul site-ului formularul standard de retragere. În acest caz, Kiddie Style confirmă imediat Utilizatorului că a primit formularul. 
(5) Utilizatorul este obligat să restituie bunurile achiziționate, utilizatorul fiind obligat să restituie bunurile pe cheltuiala proprie, împreună cu chitanța de numerar și factura, dacă este cazul, și să le transmită celor de la Kiddie Style sau unei persoane autorizate de acesta în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.
(6) În cazul unui retur, produsele trebuie să fie în ambalajul original, fără urme de utilizare sau alte perturbări ale aspectului comercial. (7) „Kiddie Style“ are dreptul de a amâna rambursarea până când produsele returnate de către Utilizator nu ajung la sediul firmei, sau până de furnizează o dovadă clară că bunurile respective au fost 
(8) În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația conform paragrafului 5, fără a notifica Kiddie Style despre întârziere și fără a furniza un motiv valid în acest sens, se consideră că și-a retras declarația de retragere.

(9) Atunci când Kiddie Style a suportat costuri și utilizatorul renunță la contract, "Kiddie Style" are dreptul de a păstra valoarea corespunzătoare a costurilor sau de a solicita plata acestora.
Art 13.
(1) Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract dacă obiectivul este : 
-livrarea de bunuri personalizate pentru utilizator sau în funcție de cerințele individuale ale acestuia ;
-pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate 
-pentru furnizarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;

Art. 14. „Kiddie Style” rambursează utilizatorului prețul plătit pentru bunurile returnate.

GARANȚII ȘI RECLAMAȚII

Art 15.
(1) Consumatorul are dreptul la o pretenție pentru orice neconformitate a mărfurilor cu cea convenită / ordonată atunci când au fost găsite neconcordanțe cu contractul de vânzare după livrare.

(2) "Kiddie Style" nu este responsabil pentru diferența de culoare datorită diferenței naturale de reproducere a culorilor de la diferite modele de monitor. 

(3) "Kiddie Style" nu este responsabil pentru o diferență de mărime de până la 2 cm. 
(4) „Kiddie Style "nu este responsabil pentru uzura naturală a bunurilor.

Art. 16. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, care are loc în termen de 6 luni de la livrarea mărfurilor, se consideră a exista în momentul livrării, cu excepția cazului în care se demonstrează că neconformitatea se datorează naturii bunului sau naturii mărfurilor incoerență.

Art 17. Consumatorul nu poate contesta conformitatea bunurilor de consum cu contractul de vânzare atunci când, la momentul încheierii contractului, a știut sau nu ar fi putut să nu cunoască nerespectarea;

Art 18. 
(1) Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație pentru produsele achiziționate, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a acordat garanție
(2) Atunci când se îndeplinește reclamația prin schimbarea unor produse cu altele, „Kiddie Style“ va păstra garanția inițială pentru Utilizator.

Art 19. 
(1) Prin depunerea unei astfel de reclamații, Utilizatorul poate solicta rambursarea sumei plătite, înclocuirea mărufurilor cu altele sau retragereadin preț.La revendicarea mărfurilor, consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea mărfurilor cu altul, care corespunde cu cel convenit sau retragerea din preț.
(2) Reclamația se efectuează verbal, telefonic prin înștiințarea unui personal de la Kiddie Style, sau în scirs pe emai-ul afișat pe site, sau prin formularul atașat pe site, care va fi trimis prin poșta la adresa menționată pe site - Descarcă aici
(3). În momentul depunerii reclamaţiei,Utilizatorul este obligat să specifice motivul reclamaţiei şi modul în care ar dori să fie rezolvată această reclamaţie, cât şi pretenţia sumei, adresă, telefon şi e-mail.

(4) În momentul adăugării reclamaţiei, Utilizatorul este obligat să adauge şi documentul privind această reclamaţie, şi anume :

1. bon fiscal sau factură ;

2. protocl, acte sau alte documente care dovedesc neconcordanţa produsului cumpărat cu cel comandat

3. alte documente care dovedesc motivul reclamaţiei ;

 

Art20.
(1) Bunurile consumatorului pot fi recuperate în termen de doi ani de la livrarea mărfurilor, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea neconformității cu data convenită și după data expirării .

(2). Termenul de garanţie se opreşte în perioada alocată pentru încercarea de a se ajunge la un acord între Vânzător şi Cumpărător pentru cu scopul soluţionării reclamaţiei.

(3) Dacă “Kiddie Style“ a oferit garanţie unui produs iar termenul de garanţie este mai mare decât timpul alocat pentru reclamaţie, în baza Al.1, atunci reclamaţia se poate depune până la expirarea garanţiei comerciale.

Al. 21.
(1) „Kiddie Style“ menţine un registru cu toate cererile de reclamaţii. Utilizatorul primeşte un document la adresa specificată de către el, în care este subliniat numărul reclamaţiei din registrul cu reclamaţii, cât şi timpul produsului.

(2) Atunci când „Kiddie Style“ rezolvă reclamaţia, firma va emite act în dublu exemplar şi va furniza obligatoriu un exemplar.
Al.22. 
(1) În cazul în care bunurile nu au fost raportate şi după expirarea termenului stabilit în paragraful precedent, Utilizatorul are dreptul de a resilia contractul, iar suma să-i fie rambursată.

(2) Sau să ceară o reducere de preţ , bunurilor de consum confort art.114 din CPA.
Reparearea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare este gratuită pentru Utilizator. 
(3)El nu este obligat să plătească taxe pentru transport, pentru expedierea produsului, pentru materiale de schimb sau costuri pentru repararea bunurilor.

Art 23. (1) În cazul în care Cosumatorul nu este mulţumit de solicitarea reclamaţiei, el are dreptul să aleagă una dintre următoarele opţiuni :

1. anularea contractului şi rambursarea sumei plătite de acesta

2. reducerea preţului.

(2) Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau reducerea preţului bunului atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu unul nou sau să repare mărfurile în termen de o lună de la depunerea reclamaţiei din partea consumatorului.

(3) Comerciantul este obligat să soluţioneze o cerere de anulare a contractului şi să ramburseze suma plătită de consumator atunci când reclamaţia este făcută şi soluţionată de trei ori prin repararea aceluiaşi produs în perioada de garanţie şi există o neconformitate ulterioară a bunurilor cu contractul de vânzare.

(4) Utilizatorul nu poate să pretindă desfacerea contractului, dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este necorespunzătoare.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Art. 24.
(1) Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor şi resurselor de pe site-ul Kiddie Style (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecţiei drepturilor de autor în temeiul Legii drepturilor de autor şi drepturilor conexe sau persoane desemnate care a acordat dreptul de a folosi de Kiddie Style şi nu poate fi utilizată în încălcarea legii aplicate.

(2) În cazul copierii sau reproducerii informaţiei în afară de ceea ce este permis, precum şi orice altă încălcare a drepturilor de propietate intelectuală asupra resurselor Kiddie Style. Kiddie Style are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele suferite directe sau indirecte în întregime.

(3 Doar în cazul în care este convenit în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce,modifica, şterge, publica, distribui şi dezvălui în alt mod resursele de informare postate pe site-ul Kiddie Style .

 

Art 25.
(1) „Kiddie Style” se angajează să acorde atenţia convenită pentru a permite Utilizatorului să aibă acces normal la serviciile furnizate.

(2) „Kiddie Style” îşi rezervă dreptul de a intrerupe accesul la serviciile furnizate. Kiddie Style are dreptul, dar nu şi obligaţia la alegerea de a şterge resursele informative şi materialele postate pe site-ul său.

 

ÎNTRERUPEREA ŞI DESFACEREA CONTRACTULUI

Art. 26.
„Kiddie Style” are dreptul, la propria sa discreție, fără să precizeze rezilierea unilaterală a contractului dacă constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației din Republica România și a normelor morale general acceptate .

Art 27.
(1) Cu excepția prevederilor din acești Termeni și condiții, acordul dintre părți se va încheia și la încetarea activității Kiddie Style sau la întreruperea întreținerii site-ului său web.

Art. 28.
Cu excepția celor descrise mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord prin notificarea celeilalte părți cu o săptămână în cazul neîndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.

Art. 29. Forma scrisă a contractului este considerată a fi îndeplinită prin trimiterea unui mesaj pe poşta electronică (e-mail) apăsarea unui buton electronic pe o pagină cu conţinutul care se completează sau alege prin partea utilizatorului sau caseta de selectare pe site, etc, similar, în măsură în care declaraţia este înregistrată din punctul de vedere tehnic astfel încât să poată fi reprodusă.

CAUZĂ DE SIGURANŢĂ

Art. 30.Ambele părţi declară că, în cazul în care una dintre prevederile acestor Termeni şi Condiţii se dovedeşte a fi invalidă, întregul contract sau alte părţi ale sale. Clauza nevalidă va fi înlocuită cu normele obligatorii a legii sau practicii stabilite.

 

MODIFICARE CONDIŢIILOR GENERALE

Art 31.
(1) „Kiddie Style” se obligă să înştiinţeze Utilizatorii de modificările făcute în Termenii şi Condiţiile Generale , în termen de 7 zile de la data modificării. Înştiinţarea se va efectua printr-un email la adresa specificată de Utilizator.

(2) În cazul în care nu este de acord cu modificările făcute în Condiţiile Generale, Utilizatorul are dreptul de a renunţa la contract fără să specifice motivul şi fără să suporte penalizări sau despăgubiri pentru a-şi exercita dreptul. Utilizatorul trebuie să informeze Kiddie Style în decurs de o lună de la data primirii înştiinţări al paragrafului precedent.

(3)În cazul în care Utilizatorul nu îşi exercită dreptul de a renunţa şa contract în termen ii şi condiţiile prevăzute, prezentele Condiţii Generale, modificarea se consideră a fi fost acceptată de Utilizator fără obiecţii.

 

LEGEA APLICABILĂ

Art. 32.
Pentru orice alte întrebări prevăzute în Termenii şi Condiţiile generale, se reglementează de prevederile legislaţiei în vigoare România .

 

LIVRARE

Livrarea mărfurilor comandate se efectuează prin curier la un birou desemnat sau la o adresă de livrare pe teritoriul României. Livrarea este pe cheltuiala Utilizatorului, cu excepția cazului în care contrariul este indicat în mod expres pe http://www.ro.kiddie-style.com

Înainte de a trimite bunurile comandate, Kiddie Style are dreptul să contacteze Utilizatorul la numărul de telefon pe care la specificat pentru a specifica detaliile comenzii și / sau livrărea
Preţul transportului este de 15 lei

Kiddie Style îşi rezervă dreptul de a schimba regulile şi condiţile de transport în perioadă de reduceri şi promoţii. Kiddie Style nu este obligat să înştiinţeze Utilizatorii în aceste momente.

CONDIŢII DE LIVRARE

„Kiddie Style“ nu este responsabil de o comandă nefinalizată în momentul în care Utilizatorul a introdus date personale incorecte sau greşite, adresă incompletă, nefinalizată sau greşită precum şi număr de telefon incorect sau greşit. 
Livrările se fac în termenele limită descrise la fiecare opțiune de livrare în interfața pentru comenzi.  În condiții excepționale, Kiddie Style își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare prin informarea promptă a Utilizatorului despre aceasta.

Comenzile efectuate după ora 16:00 şi în zi de sărbătoare, vor fi prelucrate imediat în următoarea zi lucrătoare.

Toate comenzile efectuate în zi de Sâmbătă sau zile de lucru mai scurte, până la ora 12:00 vor fi prelucrate imediat în aceeaşi zi. Termenul de livrare a produselor comandate este între 2 şi 5 zile lucrătoate ( în concordanţă cu zilele libere oficiale )
Atunci când o comandă este achitată în prealabil cu cardul, comanda se procesează după primirea fondurilor în contul GEMI 2015 EOOD. Prelucrarea plăților bancare pot dura de la 1 la 3 zile. Pot exista întârzieri în funcție de programul de lucru al instituțiilor bancare și de prelucrarea informațiilor de către acestea. Vă rugăm să luați în considerare faptul că timpul de livrare se poate prelungi din cauza acestui lucru.

 

Utilizatorul este obligat să verifice marfa după achiziţionarea ei, iar dacă va descoperi neconformităţi, lipsuri sau defecţiuni, este necesar să anunţe imediat unul dintre personalul „Kiddie Style“ . Dacă nu efectuează acest lucru, se consideră că livrarea şi cumpărarea produselor comandate a decurs fără probleme.


Kiddie Style își rezervă dreptul de a schimba în orice moment metodele de livrare și de plată disponibile și / sau termenii și condițiile, publicând metodele de expediere și de plată disponibile pe site fără nicio altă notificare.

ÎNREGISTRARE ŞI IDENTIFICARE

Kiddie Style identifică utilizatorii site-ului stocând fișierele jurnal pe serverul http: //www.ro.kiddie-style.com și pe adresa IP a utilizatorului.

"Kiddie Style" are dreptul de a colecta și utiliza informații despre utilizatori pe motive și în scopul executării contractului încheiat în termeni generali cu Utilizatorul. Informațiile prin care persoana poate fi identificată poate include 2 nume, vârstă, e-mail, telefon și adresă, precum și orice alte informații pe care persoana le furnizează în mod voluntar în momentul înregistrării.

Informațiile includ orice altă informație pe care utilizatorul o introduce, utilizează sau redă la serviciile furnizate de Kiddie Style. Numai persoanele cu vârsta peste 16 ani se pot înregistra pe site. La check-in, persoana marchează un check-box indicând că are 16 ani.

 

Kiddie Style își asumă atenția cuvenită și este responsabil pentru protejarea informațiilor utilizatorului care i-au devenit disponibile în ceea ce privește înregistrarea, cu excepția cazurilor de forță majoră, de producere accidentală sau de acțiuni rău-intenționate ale unor terțe părți.

În formularul de înregistrare completat de Utilizator în momentul înregistrării, "Kiddie Style" denotă caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului de a le furniza.

"Kiddie Style" poate divulga date cu caracter personal terților numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau cu acordul expres al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra atunci când va completa formularul electronic pentru înregistrare, disponibilă în timp real (on-line) pe site-ul online Kiddie Style,pentru a putea accepta Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare.

Prin apăsarea butonului virtual cu textul "Înregistrare" sau alt text analogic care are forța unei confirmări scrise a Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Documentului Electronic de Documente și a Semnăturii Electronice, afirmând că este familiarizat cu Termenii Generali,acceptă și se angajează să le respecte. Kiddie Style poate stoca adresa IP a utilizatorului în fișierele jurnal pe serverul său, precum și orice alte informații necesare pentru a identifica și a reproduce declarația sa electronică de acceptare a Termenilor și condițiilor în cazul unui litigiu. Textul Termenilor și condițiilor este disponibil pe site-ul Kiddie Style într-un mod care îi permite să fie stocat și reprodus.

La completarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze informații complete și exacte cu privire la identitatea (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte prevederi cerute de forma electronică a datelor „Kiddie Style“ și să le actualizeze în 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze atât datele personale cerute, care asigură că datele furnizate în procesul de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acesta din urmă le va actualiza cu promptitudine. În cazul furnizării unor date false, "Kiddie Style" are dreptul să anuleze sau să suspende fără întârziere furnizarea de servicii, precum și menținerea înregistrării utilizatorului.

În momentul înregistrării, Utilizatorul primeşte un nume de utilizator unic, care poate fi chiar şi e-mail-ul introdus de către Utilizator, precum şi o parolă care va permite intrarea în web site-ul “Kiddie Style” .

Numele de utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu îi conferă alte drepturi decât cele specificate în acești Termeni și condiții. Solicitantul înregistrării, în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice, este obligat să introducă numele și adresa completă, respectiv. numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a-și proteja parola și să nu dezvăluie propria parolă unor terțe părți și să notifice imediat Kiddie Style în caz de acces neautorizat , precum și în probabilitatea și suspiciunea acestora. El / ea poartă responsabilitatea și riscul de a-și proteja parola, precum și toate acțiunile efectuate de el sau de o terță persoană care utilizează parola acestuia.

O dată cu abonarea la buletinul electronic de pe www.ro.kiddie-style.com, Utilizatorul primește un cod promo pentru reducere,care este de unic folosință. Acest cod promo nu se poate aplica la articolele care sunt deja la reducere și nici la articolele cu marca Kikka Boo si Gabol. Vă puteți abona la buletinul electronic cu un e-mail o singură dată. După abonare, este posibil să apară întârzieri de natură tehnică(de aprox. o oră)  al mail-ului care conține codul Dvs promo unic.